מיטב האופנה הגשומה של המושלים בול

 כדור המושלים, גשם, ירד גשם, גשם, רנדל's island, new york, new york city, music festival, portraits, fashion

ניקול פארה סילבר

חובב הפסטיבל הזה השתמש בהגנה: הכיס שלו שימש כ'מגן נגד אווירה רעה' כדי להבטיח כיף מירבי בפסטיבל.